Warunki ogólne najmu

1 – Ustalenia wstępne – Nieruchomość, będąca przedmiotem rezerwacji, jest wynajmowana wyłącznie jako prywatny lokal mieszkalny wykorzystywany wyłącznie do celów turystycznych zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. C), ustawa nr 431/98.

2 – Rezerwacja – Umowę najmu uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez osobę dokonującą rezerwacji „Potwierdzenia wynajmu”, które zostanie przesłane przez agencję Adria pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną lub dostarczone klientowi osobiście, gdy tylko Agencja otrzyma uzgodnioną kwotę zaliczki. Poprzez wpłatę zaliczki klient wyraża zgodę na niniejsze ogólne warunki najmu.

3 – Płatność – Wysokość zaliczki (w przybliżeniu równa 30% kosztu najmu) jest podana w „Ofercie najmu” i musi zostać uiszczona, zgodnie z warunkami wskazanymi w propozycji, przelewem bankowym, przekazem pieniężnym, gotówką, przekazem pocztowym lub kartą kredytową za pośrednictwem naszej strony internetowej www.adriatur.it. W tytule przelewu prosimy podać numer „Oferty najmu” i nazwisko osoby, na którą dokonano rezerwacji.
Agencja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wpłat tytułem zaliczki otrzymanych po upływie wyznaczonego terminu. Całość kwoty rezerwacji wraz z ewentualnymi opłatami dodatkowymi należy uiścić w momencie przyjazdu gotówką, czekiem lub kartą kredytową/debetową.

4 – Anulowanie rezerwacji – W przypadku rezygnacji z urlopu klient nie traci wpłaconego zadatku: w przypadku rezygnacji zgłoszonej najpóźniej na 3 tygodnie przed przyjazdem klient otrzyma voucher na zapłaconą kwotę, ważny na rezerwację dokonywaną w bieżącym lub kolejnym terminie roku zawsze w jednym z naszych obiektów. Przypominamy jednak o możliwości ubezpieczenia wpłaconego zadatku w przypadku anulowania rezerwacji poprzez wejście na stronę Allianz za pośrednictwem linku znajdującego się na stronie głównej naszego serwisu.
Bez powodu nie zostaną odliczone dni wcześniejszego wyjazdu.

5 – Cena – Cena najmu podana jest w „Potwierdzeniu najmu”, jak również w cenniku w katalogu i na stronie internetowej adriatur.it.

6 – Przyjazd – Zameldowanie musi nastąpić pomiędzy 16.00 a 20.00 w dniu przyjazdu; w przypadku opóźnienia prosimy o niezwłoczne powiadomienie Agencji, w przeciwnym razie mieszkanie będzie dostępne jedynie przez kolejny dzień, a następnie może zostać wynajęte komuś innemu. Po przyjeździe należy okazać dokumenty tożsamości wszystkich osób, które będą zajmować mieszkanie. Aby przyspieszyć procedurę odbioru kluczy, klienci proszeni są o wypełnienie przed przyjazdem karty z danymi osób, które będą przebywać w mieszkaniu. W tym celu należy przejść do rezerwacji za pośrednictwem wiadomości e-mail „Potwierdzenie najmu” zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

7 – Zasady pobytu – Surowo zabronione jest zakwaterowanie większej liczby osób niż liczba wskazana w umowie (małe dzieci są w tym przypadku liczone tak samo jak dorośli), pod karą rozwiązania umowy, lub według uznania agencji, uiszczenia odpowiedniej dopłaty. Agencja Adria jest upoważniona do sprawdzenia w dowolnym momencie stanu mieszkania oraz liczby przebywających w nim osób. Zwierzęta domowe są przyjmowane tylko wtedy, gdy zostanie to wcześniej zatwierdzone, zgodnie z regulaminem każdej z kwater, za kaucją w wysokości 50 €, która zostanie zwrócona przy wyjeździe po sprawdzeniu apartamentu. W przypadku znalezienia w apartamentach i/lub ogrodach włosów, ekskrementów, dziur lub w przypadku uszkodzenia mebli, kaucja zostanie zatrzymana, a klient poniesie koszt usunięcia wszelkich szkód.

Niedozwolone jest używanie piecyków i kuchenek elektrycznych.
Prosimy o przestrzeganie wspólnych zasad dotyczących ciszy, szczególnie w godzinach popołudniowych i nocnych. Nieprzestrzeganie powyższego spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy na żądanie Agencji Adria.

8 – Wyposażenie mieszkań – Mieszkania są w pełni umeblowane i wyposażone w kuchenkę lub płytę gazową, ciepłą i zimną wodę, prąd 220 V i akcesoria kuchenne (talerze, sztućce, szklanki, garnki). Na każde łóżko przypada koc i poduszka. Wyposażenie nie obejmuje: prześcieradeł, obrusów ani ręczników. Na życzenie istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu prześcieradeł, poszewek i ręczników. Pokrowce na materace i pokrowce na poduszki nie mogą być używane jako bielizna pościelowa; jeśli zostaną zabrudzone, zostanie naliczona opłata za pralnię. Jeśli klient w dniu przyjazdu stwierdzi nieodpowiedni poziom czystości lub stwierdzi obecność uszkodzonych lub połamanych przedmiotów, musi powiadomić o tym agencję tego samego dnia, tj. w dniu przyjazdu (lub do rana następnego dnia w przypadku przyjazdów po godz. 19.00), tak aby umożliwić agencji ponowną aranżację lokalu. Za wszelkie później zgłoszone uszkodzone lub połamane przedmioty klient uiszcza odszkodowanie zgodnie z cennikiem. W większości kwater gaz jest dostarczany w butlach. Zużyte butle będą wymieniane tylko w następujących godzinach: 9.00 – 12.30 / 16.00 – 20.00 (pora letnia).

9 – Wyjazd– Mieszkanie należy opuścić do godz. 10.00 rano wyznaczonego dnia, pozostawiając je czyste, uporządkowane i bez śmieci, butelek i pudełek. Wewnętrzne półki mebli, muszą być czyste, naczynia umyte, a lodówka pusta i rozmrożona i pozostawiona z otwartymi drzwiami. Klient może skorzystać z płatnej usługi sprzątania w cenie 70 € i w takim przypadku jest zobowiązany jedynie do zwrotu mieszkania opróżnionego ze śmieci i z umytymi garnkami i naczyniami.
Jeśli w dniu wyjazdu, po kontroli, mieszkanie okaże się brudne i nieuporządkowane, zostanie naliczona opłata za sprzątanie w wysokości 70 €. W gestii Agencji leży autoryzowanie wyjazdu również poza godzinami pracy, ale w tym przypadku zastrzega sobie ona prawo do zatrzymania kaucji, o której mowa w punkcie 7, a następnie przesłanie jej przelewem bankowym po dokonaniu niezbędnych kontroli i po pomniejszeniu jej o koszty. Na wypadek wyjazdu poza godzinami pracy, agencja Adria dysponuje skrzynką na zewnątrz biura służącą do oddawania kluczy.

10 – Odpowiedzialność agencji – Agencja, która pełni rolę jedynie pośrednika pomiędzy właścicielem mieszkania a klientem, nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z uszkodzeniami, wypadkami, utratą mienia, kradzieżami, opóźnieniem i niedogodnościami, jakie mogą mieć miejsce w mieszkaniu. Agencja udzieli jednak pomocy w rozwiązaniu wszelkich problemów, pod warunkiem, że wszelkie roszczenia o odszkodowanie należy kierować do właściciela apartamentu za pośrednictwem Agencji Adria. Ewentualne uzasadnione roszczenia o odszkodowanie muszą być składane na miejscu i w formie pisemnej. W przypadku wszelkich sporów prawnych właściwym sądem jest wyłącznie sąd w Wenecji.

11 – Polityka prywatności –Zgodnie z ustawą nr 196/2003 o „Ochronie osób i innych podmiotów w zakresie przetwarzania danych osobowych”, informujemy, że dane 7 osobowe przekazane Agencji Adria będą przetwarzane przez nią zgodnie z powyższą ustawą, wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi rezerwacji i wysyłania katalogu.

12 – Zasady specjalne – Agencja zastrzega sobie prawo, w przypadku nieprzewidzianych okoliczności związanych z przekazaniem zarezerwowanego mieszkania, do zastąpienia go innym o podobnej charakterystyce.
W takim przypadku, jeżeli mieszkanie zastępcze będzie droższe, wyższy koszt zostanie pokryty przez Agencję. Wniosek o konkretne mieszkanie (numer, piętro, ustawienie, widok itp.) jest uwzględniany przez Agencję, która jednak nie udziela w tym zakresie gwarancji (chyba że zostanie to wyraźnie określone na piśmie). Przedstawione w katalogu i na stronie internetowej zdjęcia umeblowania i plany lokali mieszkalnych pozwalają jedynie orientacyjnie zapoznać się z układem mieszkań i umeblowaniem i nie mogą być uznane za wiążące. Wszelkie podatki i opłaty wymagane przez Urząd Gminy (zob. Podatek Turystyczny) należy uznać za opłatę dodatkową i uiścić w dniu przyjazdu.