Agenzia Adria v Bibione

Agentura Adria je ŕízena od svého založení (1969) majiteli Luciano a Verena Santorso, a má rozsáhlé zkušenosti v pronájmech a prodeji apartmánů u moŕe.

Situovaná v centru Bibione, která pŕispěla k růstu, využívá mladého personálu pŕipraveného zaručit svým klientům výborné služby, zakládající se na zdvoŕilosti, efektivitě a pŕívětivosti.